Beyanname Süreleri

Beyanname Türü                                         Verilme Süresi                                                                         Son Ödeme Günü     
Yıllık Kurumlar Vergisi                                  İzleyen Yılın 1-25 Nisan Dönemi                                                Nisan ayı sonu     
Yıllık Gelir Vergisi                                       İzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi                                                   1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu     
Geçici Vergi                                              (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı)                         (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)     
1.Dönem                                                  14 Mayıs                                                                                   1.Dönem  17 Mayıs     
2.Dönem                                                  14 Ağustos                                                                                2.Dönem  17 Ağustos     
3.Dönem                                                  14 Kasım                                                                                   3.Dönem  17 Kasım     
4.Dönem                                                  14 Şubat                                                                                    4.Dönem  17 Şubat     
Katma Değer Vergisi                                  İzleyen Ayın 24.Günü                                                                Beyanname verilen ayın 26.günü     
Aylık Muhtasar                                          İzleyen Ayın 23.Günü                                                               Beyanname verilen ayın 26.günü     
Üç Aylık Muhtasar                                     3 Aylık dönemi izleyen ayın 23.günü                                          Beyanname verilen ayın 26.günü     
23 Ocak     
23 Nisan     
23 Temmuz     
23 Ekim
     
Basit Usulde Gelir Vergisi                           İzleyen Yılın 1- 25 Şubat Dönemi                                                  1.Taksit Şubat ayı sonu     2.Taksit Haziran ayı sonu
    
G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyanname   İzleyen Ayın 23.Günü                                                 Beyanname verilen ayın 26.günü     
Damga Vergisi                                         İzleyen Ayın 23.Günü                                                                  Beyanname verilen ayın 26.günü     
K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasar     İzleyen Ayın 23.Günü                             Beyanname verilen ayın 26.günü     
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)      İzleyen Ayın 15.Günü                                    Beyanname Verme Süresi İçinde


Beyanname Süreleri

Bunlarada Bakabilirsiniz